Gezonde penswand in droogstand essentieel voor rendement

15 juli 2019

Het type rantsoen én de opname verschillen vaak aanzienlijk tussen droogstaande en verse koeien. Plotselinge rantsoenveranderingen hebben een impact op het pensmilieu en de penswand (denk aan de grootte van de penspapillen). Eén van de grootste risico’s bij koeien aan het begin van de lactatie is: pensverzuring. Tijdens pensverzuring ontstaat een ongewenste verschuiving in de populatie microben waarbij verhoogde gehaltes van ontstekingsfactoren en endotoxines zoals LPS (LipoPolySaccharides) vrijkomen. Deze werken negatief op de prestatie van de melkkoe en dat haalt het rendement van de hele lactatie onderuit. Meer informatie over pensverzuring leest u hier ('Pensverzuring is niet in een getal uit te drukken'). Recente studies van Prof. Dr. Bach (2018) tonen aan dat Levucell® SC de penswand-gezondheid van de koe op peil houdt rondom afkalven.

Verhoogde immuunfunctie

Een gezonde penswand bestaat uit cellen die strak tegen elkaar aanliggen en de energie (vluchtige vetzuren) opnemen uit het pensmilieu. Het epitheel aan het oppervlak van de penswand speelt een belangrijke rol in mate van doorlaatbaarheid, voorkomen van ontstekingen en immuniteit. Een belangrijke rol voor de doorlaatbaarheid is weggelegd voor de zogeheten “tight junctions”; deze zijn betrokken bij het verbinden van cellen zodat er geen ongewenste stoffen worden doorgelaten naar de bloedbaan (zie figuur 1). De mate van doorlaatbaarheid is met behulp van de genexpressie techniek goed te bepalen en dat helpt ons de werking van additieven en de positieve effecten op dierprestaties beter te begrijpen.

In de studie van Prof. Dr. Bach zijn 21 Holstein koeien opgedeeld in twee groepen, waarbij een verzurend geformuleerd rantsoen werd verstrekt. Zij kregen 3 weken voor- tot en met 3 weken na afkalven een rantsoen met of zonder Levucell® SC. Met behulp van een endoscoop is er 2 weken voor afkalven en in week 1 en 3 na afkalven weefsel afgenomen (biopt) van de penswand.

De koeien die Levucell® SC gevoerd kregen toonden een goed werkende penswand. Dit resulteerde in verbeterde herkenning van o.a. LPS en uiteindelijk mondde dit uit in een lagere ontstekingsreactie na afkalven. Daarnaast werd voor de Levucell® SC groep al vóór het afkalven een betere penswand gezondheid gevonden, wat een verklaring kan zijn voor de betere barrièrefunctie rondom het afkalven. Wanneer er minder schade ontstaat aan de pens- of darmwand gaat minder kostbare energie verloren aan het immuunsysteem. Dit kan een oorzaak zijn voor de 6,0 kg significant hogere melkproductie (38.7 vs 32.7 kg/dag) en hogere drogestofopname (18.2 vs 15.7 kg/dag) die tijdens de proefperiode na afkalven gemeten werd.

Figuur 1. Gevolg van genexpressie van Occludin in tight junctions van het pens epitheel bij koeien zonder of met Levucell® SC.

Positieve effecten van levende gisten op de vezelvertering zijn uitvoerig bewezen en worden met name zichtbaar in periodes van enige vorm van stress. Dit betreft de periode rondom afkalven maar ook hittestress, rantsoenwisselingen en dierverplaatsingen. Levucell® SC wordt ingezet voor de stabiliserende werking op pens-pH en ter optimalisatie van de voerefficiëntie. Voor meer informatie en advies over het onderzoek of het inzetten van Levucell® SC kunt u contact opnemen met:

Mireille van Empel
Technical Specialist Feed Additives
M
+31 (0)6 12 245 852
E
Mireille van Empel