NIEUW: Topkwaliteit CCM met Fyvalet Silage

21 augustus 2020

Goed voer vormt de basis voor gezonde, productieve dieren. Corn Cob Mix (CCM) en soortgelijke varianten als maïskolvensilage (MKS) zijn gezonde en energierijke voedermiddelen voor dieren. Om de voedingswaarde van ingekuild CCM en MKS zo goed mogelijk te handhaven, introduceert Trouw Nutrition Fyvalet Silage. Fyvalet Silage bevat gebufferde en ongebufferde zuren die een remmend effect hebben op het bederf van CCM.

'Voorkom nutritionele verliezen na het openen van uw kuil!'

Slechte conservering leidt tot duizenden euro’s schade

Wanneer u uw CCM-kuil niet op de juiste wijze conserveert, kan dat aanzienlijke economische gevolgen hebben voor uw bedrijfsresultaat. Wist u dat bij geringe broei de financiële schade per CCM-kuil al kan oplopen tot duizenden euro’s? Doordat CCM veel vocht (30-40%) en hoge zetmeelgehaltes bevat, is de kans groot dat er broei ontstaat door een overgroei aan gisten. Vooral nadat u de kuil openmaakt, zijn aerobe gisten in staat te groeien en treden energieverliezen op. Fyvalet Silage remt de groei van gisten, schimmels en enterobacteriën, zodat de voerkwaliteit en de voedingswaarde van uw CCM maximaal beschermd blijven.

'Fyvalet Silage behoudt de aanwezige melkzuurbacteriën in het CCM.'

Behoud van melkzuurbacteriën voor een gezonde darmflora

De kracht van Fyvalet Silage is dat het de van nature aanwezige melkzuurbacteriën in het CCM ongemoeid laat. Melkzuurbacteriën leveren een positieve bijdrage aan de darmflora en gaan slechte bacteriën zoals Salmonella en E. Coli tegen.

Nieuw praktijkonderzoek inkuilmiddelen

De introductie van Fyvalet Silage is het resultaat van een nieuw praktijkonderzoek van Trouw Nutrition naar innovatieve CCM-inkuilmiddelen. In dit onderzoek is Fyvalet Silage gebenchmarkt ten opzichte van een onbehandelde kuil, een behandeling met melkzuurbacteriën en een behandeling met een traditioneel, veel gebruikt zurenblend. Hieruit is gebleken dat Fyvalet Silage in staat is om binnen 6 weken de kuil beter te conserveren door het aandeel gisten fors te reduceren, met behoud van melkzuurbacteriën en melkzuurvorming.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat gisten verreweg de grootste problemen veroorzaken in een CCM kuil. Bij het openen van de kuil (blootstelling aan zuurstof) veroorzaken deze gisten broei. Dit werd bevestigd in een stabiliteitstest, waarin een duidelijke relatie te zien was tussen de aantallen gistcellen in CCM en het ontstaan van broei na een bepaalde periode. Een hoeveelheid van LOG6 ofwel 1.000.000 KVE/g bleek de grenswaarde voor broei.

Microbiële ontwikkeling

Grafiek 1 - Ontwikkeling van gisten in CCM-kuilen (uitgedrukt in kolonie vormende eenheden per gram) gedurende 0, 6 en 12 weken na inkuilen voor een onbehandelde groep, behandeling met melkzuurbacteriën, behandeling met een traditionele zurenblend en behandeling met Fyvalet Silage. De dikgedrukte horizontale lijn geeft de grenswaarde aan voor het ontstaan van broei. 

In vergelijking met de andere inkuilmiddelen kan geconcludeerd dat zowel de onbehandelde groep als melkzuurbacteriën op enig moment broei vertoonde en binnen 12 weken niet in staat zijn om onder de grenswaarde van 1.000.000 KVE/g te komen. Dit is zichtbaar in grafiek 1, waarin de dikgedrukte lijn de grenswaarde is.

Nutritionele ontwikkeling

Grafiek 2 - Melkzuurproductie (% / kg drogestof) in CCM-kuilen gedurende 0, 6 en 12 weken na inuilen voor een onbehandelde groep, behandeling met melkzuurbacteriën, behandeling met een traditionele zurenblend en een behandeling met Fyvalet Silage.

In grafiek 2 is de productie van melkzuur bij de verschillende behandelingen weergegeven. Hierin wordt het onderscheidende vermogen van Fyvalet Silage ten opzichte van traditionele zurenblends duidelijk op gebied van melkzuurproductie, met vergelijkbare melkzuurgehaltes van Fyvalet Silage ten opzichte van onbehandelde en met melkzuurbacteriën behandelde CCM-kuilen.

TIJDELIJKE ACTIE:
Gratis CCM-kuilonderzoek t.w.v. € 100,-

Wilt u meer weten over deze onderzoeksresultaten of over de voordelen van Fyvalet Silage? Onze technische specialisten komen graag bij u langs. Bij afname van minimaal 1 IBC Fyvalet Silage vóór 2 november 2020 kunt u gebruik maken van een GRATIS kuilanalyse t.w.v. € 100,- om de kwaliteit van uw (ingekuilde) CCM- of MKS-kuil te bepalen.

Download de Fyvalet Silage leaflet of kijk voor meer informatie op: trouwnutrition.nl/fyvalet.


Onze specialisten:

Marion Jans Beeke
Technical Specialist B2F | Zuid-Nederland
T
+31 (0)6 12 614 761
E
Marion Jans Beeke
Ton Peeters
Technical Specialist B2F | Zuid-Nederland
M
+31 (0)6 13 261 631
E
Ton Peeters
Dick Pannekoek
Technical Specialist B2F | Midden- en Noord-Nederland
M
+31 (0)6 12 683 226
E
Dick Pannekoek
Steven Haerinck
Technical Specialist B2F | België
T
+32 (0)9 243 91 75
M
+32 (0)488 04 21 02
E
Steven Haerinck
Joline Blockx
Technical Specialist B2F | België
M
+32 (0)473 53 31 21
E
Joline Blockx