Resultaten: Nieuwe Oogst Granen 2019

26 november 2019

De granenoogst van 2019 ligt inmiddels achter ons. We hebben ook dit jaar weer een groot aantal monsters mogen ontvangen. 2019 was een minder warm groeiseizoen met meer neerslag, dan het uiterst droge 2018. Het klimaat heeft naast een effect op de opbrengst per hectare, ook invloed op de kwaliteit. Wij bieden daarom onze klanten elk jaar de kans om gratis graanmonsters in te sturen voor analyse. Zo krijgen de inzenders een beeld van de kwaliteit van hun graanoogst en de kans om kennis te maken met onze services, waaronder ons laboratorium MasterLab en NutriOpt. NutriOpt is de geïntegreerde aanpak van Trouw Nutrition, die u helpt om voeders te optimaliseren door real time analyse van grondstoffen.

Tarwe

De opbrengst van de granen dit jaar is door meer gematigde zomer hoger dan voorgaand jaar. Ondanks de hogere opbrengst, valt op dat de tarwe minder zware korrels heeft voortgebracht dan in 2018, het hectolitergewicht ligt gemiddeld ongeveer 20 g/l lager. Hiernaast zien we ook dat het eiwitgehalte lager ligt dan vorig jaar.

Als we naar de microbiële kwaliteit van de tarwe kijken, dan vinden we dit jaar een laag gehalte aan mycotoxines. Anderzijds blijkt dat de meeste monsters besmet met entero’s en is de gemiddelde waarde hoger dan vorig jaar. Entero’s zijn een familie van bacteriën (waaronder E.coli en salmonella) die pathogeen kunnen zijn voor dieren. Bij een enterowaarde van >10.000 kve/g is het belangrijk om de granen te behandelen.  

 

 Jaar

 DS   (%) 

 Vocht    (%)

 TRE   (%)

 RV   (%) 

 Zetm    (%)

  As   (%) 

 Ruwe   celstof    (%)

  DON   (μg/kg) 

  ZEA   (μg/kg) 

 Entero-

 bacteriaceae 

 LGW    (g/l) 

 

Nederland

 

 2019 

 88,3

  11,7

 11,0

 1,6

  61,5

 1,6

  2,5

 137

   1

   39548

  757

 2018

 88,3

  11,7

 12,0

 1,6

  60,0

 1,5

  2,6

 137

   1

   63728

  773

 2017

 86,1

  13,9

 11,7

 1,5

  58,4

 1,4

  2,4

 491

 26

   61966

  702

 

België

 

 2019

 86,5

  13,5

 11,0

 1,62

  60,5

 1,5

  2,58

 170

   0,0

   29694

  756

 2018

 87,7

  12,3

 11,3

 1,4

  63,3

 1,5

  2,5

  52,1

   0,5

 175062,5

  779,2

 2017

 85,9

  15,2

 11,0

 1,5

  58,5

 1,4

  2,5

 351,2

 77,6

 

  703

Tabel 1: Resultaten tarwe per origine

 

 Nev

SID Lys

 VEM

 VEVI

DVE

OEB

 MEbroiler   (kCal)

Nederland

 2409

 2,8

 1045

 1153

 85

-12

 2904

België

 2310

 2,6

 1037

 1146

 83

-16

 2887

Tabel 2: Voedingswaarde

GERST

Net als bij tarwe, zien we dat de gerstmonsters ten opzichte van vorig jaar minder rijk zijn aan eiwit. Een kanttekening bij deze waardes is dat de oogst vorig jaar extreem eiwitrijk was. Hierdoor zijn beide graansoorten energie armer, en zal er meer energie uit andere olie en vetbronnen nodig zijn in de formules. Het hectolitergewicht ligt in Nederland een stuk lager dan in het voorgaande jaar. Ook microbieel zien we net als bij tarwe een stijging in het aantal entero’s. Het is belangrijk waakzaam te zijn voor een te hoog gehalte aan entero’s in het voer. 

 

 Jaar 

 DS   (%) 

 Vocht    (%)

 TRE    (%)

 RV   (%) 

 Zetm    (%)

  As   (%) 

 Ruwe   celstof    (%)

 DON   (μg/kg) 

 ZEA   (μg/kg) 

 Entero-   bacteriaceae 

 LGW    (g/l)

 

Nederland

 

 2019 

 88,4

  11,6

   9,4

  1,8

  53,5

  2,3

  5,3

     9

  <25

   441667

  530

 2018 

 89,4

  10,6

 11,2

  1,9

  53,0

  2,0

  5,0

     8

  <25

   181861

  668

 2017

 89,2

  10,8

  7,6

  1,6

  49,1

  1,8

  2,9

     0

  <25

             0

  547

 

België

 

 2019

 87,3

  12,7

   9,6

  1,8

  52,1

  2,4

  5,4

   42,9

    0,0

   234714

  643

 2018

 89,2

  10,8

 10,5

  1,9

  52,4

  2,2

  5,5

 164

    1,9

   191889

  640

 2017

 88,3

  11,7

   7,3

  1,5

  48,6

  1,7

  4,3

 <100

  <25

       <100

  560

Tabel 3: Resultaten gerst per origine

 

  NE swine      (kCal)

 SID     LYSpig

 VEM

 VEVI

 DVE

  OEB

  MEbroiler       (kCal)

 Nederland 

    2273

  3,1

 1002

 1092

   83

  -19

   2538

 België

    2242

  2,9

   983

 1068

   79

  -22

   2514

 

Contact

Indien u interesse heeft in de volledige nutritionele matrix waarden van gerst en tarwe, of meer informatie wenst over het beheersen van entero's, kunt u contact opnemen met onze graan specialist Christian van der Kamp

Christian van de Kamp
Technical Specialist Feed Additives
M
+31 (0)6 83 635 008
E
Christian van de Kamp