Transitie ammoniumformiaat (E295)

25 januari 2021

Met dit bericht willen wij u informeren over de publicatie van het EFSA-advies over de veiligheid van ammoniumformiaat (E295) voor alle diersoorten. Het advies is op 30 april 2020 gepubliceerd.

Dit EFSA-advies, samen met het eerste advies (gepubliceerd in 2015), informeert de Europese Commissie dat ammoniumformiaat niet wordt aanbevolen voor gebruik bij reproductieve dieren (melkvee, zeugen, legpluimvee) en huisdieren. Momenteel wordt ammoniumformiaat veel gebruikt in een aantal van onze Selko Feed Additive-producten.

We respecteren de conclusies van EFSA en blijven toegewijd om u veilige en effectieve oplossingen te bieden die kunnen worden gebruikt in alle fasen van de dierlijke productie. Daarom hebben we nieuwe productformules ontwikkeld om ammoniumformiaat te vervangen.

We hebben de nieuwe formules de afgelopen periode getest en we zijn er trots op u te kunnen meedelen dat de aanpassingen die we hebben aangebracht dezelfde of zelfs verbeterde werking hebben laten zien in vergelijking met hun ammoniumformiaat-equivalent. Daarom zijn we ervan overtuigd dat we u effectieve oplossingen kunnen blijven bieden en toegevoegde waarde leveren voor uw organisatie.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon.