Trouw Nutrition lanceert het nieuwe HealthyLife onderzoeksprogramma

12 februari 2021

Met het HealthyLife onderzoeksprogramma willen we de melkproductie op het bedrijf met een robuustere veestapel op een gezonde duurzame manier verhogen: oftewel meer lactaties per melkkoe en daarmee een kleine ecologische voetafdruk. Het verhogen van de levensdagproductie staat daarbij centraal. Naast een goede LifeStart is een probleemloze transitieperiode cruciaal om de optimale levensdagproductie te bereiken en daarmee een gezond bedrijfsresultaat. Het HealthyLife-programma is ontwikkeld vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten om succesvoller om te gaan met de grote veranderingen die optreden in de transitieperiode.

Wereldwijde lancering

We nodigen u uit om deel te nemen aan de wereldwijde lancering van het HealthyLife programma op donderdag 25 februari 2021. Vijf internationale experts zullen u, onder begeleiding van een host, meenemen in de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkadviezen om een optimale levensdagproductie te bereiken.

Details van het evenement:

  • Datum: 25 februari
  • Tijd: 14.00-17.30 uur
  • Taal: Engels
  • Format: Online kennisdeling gedurende 1 uur met 5 sprekers, gevolgd door break-out sessies van elk 30 minuten met de individuele sprekers. Tijdens de break-out sessies kunnen er vragen gesteld worden aan elk van de sprekers.

Sprekers:

  • Anke Romer (Institute of Livestock Farming, Dummersdorf Duitsland): Wat is Lifetime Daily Yield en hoe kan dit worden beïnvloed?
  • Albert de Vries (Universiteit van Florida, VS): Wat is het optimale aantal lactaties voor een melkkoe?
  • Lance Baumgard (Iowa State University, VS): Lekkende darm (leaky gut) en de gevolgen daarvan.
  • Victoria Sanz Fernandez (TN Dairy Research, Nederland): Optimaliseren van de dikke darm gezondheid om de veerkracht van melkkoeien te verbeteren.
  • Joep Driessen (Koesignalen, Nederland): Hoe moet een melkveestapel beheerd worden om 5 lactaties te behalen?

Klik hier om u aan te melden!

Meer informatie over het launch event

Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus schrijf u snel in!