Verbeter eenvoudig het vreetgedrag tijdens hittestress

16 juli 2020

Hittestress in Nederland kost ca. €270 per koe per jaar (Veeteelt, 2017). Naar schatting zijn 80% van de totale verliezen geassocieerd met productiviteit en 20% met gezondheidsproblemen. Voerstrategieën om prestatieverlies tegen te gaan moeten in deze situaties focussen op het optimaliseren van voedervertering en behoud van penswerking.

De pensspecifieke levende gist Saccharomyces cerevisiae (Levucell SC), heeft wederom in een uitgebreide studie bewezen de negatieve effecten van hittestress op voerefficiëntie te verminderen dankzij het positieve effect op de pens pH en het vreetgedrag (Perdomo et al., 2020). De studie - uitgevoerd in Florida - had gedurende de gehele experimentele periode forse hittestress condities* (THI >75). Zestig Holstein melkkoeien werden opgesplitst in 3 gelijke groepen; een controlegroep, een met standaarddosering Levucell SC en een met dubbele dosering Levucell SC.

* Hittestress wordt veroorzaakt door een combinatie van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid: de THI (Temperature Humidity Index). Zodra de THI een waarde van 68 bereikt, spreken we van hittestress.

Niet alleen de melkproductie (+2kg/koe/dag) en voerefficiëntie (+8%) verbeterde significant, maar ook het vreetgedrag, aangetoond door herkauwactiviteit, werd positief beïnvloed. De herkauwduur per kg droge stof was langer en daarnaast begonnen koeien sneller weer te herkauwen na een herkauwronde (122, 96.5, en 90.7 min). Ook de ontstekingswaardes in het bloed (amyloid A), waren lager in de Levucell SC-groepen (figuur 3), wat aangeeft dat de koe minder interne stress ervaart. Dit komt overeen met een eerdere studie van Bach et al., (2018).

Deze nieuwe inzichten laten zien dat in periodes van extreme hittestress een dubbele dosering Levucell SC, bijvoorbeeld als topdressing, extra ondersteuning biedt bovenop de reguliere enkele dosering.

Rundvee hittestress artikelen

Bekijk ook onze andere artikelen over hittestress bij rundvee.

Of download onze handige rundvee hittestress aanpak.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Mireille van Empel (Technical Specialist Feed Additives Ruminants): mireille.van.empel@trouwnutrition.com