Sustainable Farming van Trouw Nutrition

Gezamenlijke aanpak voor duurzaam bedrijfsresultaat

Français

Duurzaam produceren in de agrarische sector is niet langer vrijblijvend, maar een absolute noodzaak. Of het nu gaat om het reduceren van stikstof, het verkleinen van de ecologische footprint of het duurzaam omgaan met grondstoffen: ook kleine stappen maken al een groot verschil. Met het lanceren van ‘Sustainable Farming’ zet Trouw Nutrition samen met partners alles op alles om veehouders te ondersteunen bij een succesvolle duurzaamheidstransitie door onder meer werk te maken van voedselveiligheid en precisievoeding.

Voedselveiligheid start met een schone silo

Schoon voer uit een schone silo vormt de basis voor een gezond bedrijf én voedselveiligheid. In veel silo’s circuleert stof en stof bevat voornamelijk Enterobacteriën. Zonde van het kostbare voer dat in de silo’s wordt opgeslagen. Een preventieve totaalaanpak in silo-hygiëne kan de sector al snel duizenden euro’s opleveren.

Meer over silohygiëne

Met precisievoeding naar een optimaal rantsoen

Naast voedselveiligheid is ook precisievoeding een hoofdthema van de ‘Sustainable Farming’ aanpak van Trouw Nutrition. Precisievoeding zorgt voor optimale dierprestaties én voor het terugdringen van de uitstoot van o.a. stikstof, methaan en fosfor. Want wat er niet ingaat, hoeft er ook niet uit. Deze voerstrategie start met inzicht. Hoe vaker (liefst 1x per week) je als boer je voer analyseert, hoe sneller er een optimaal rantsoen kan worden samengesteld. Met behulp van de volgende 4 pijlers, helpen we je van analyse tot optimalisatie aan een uitgekiende precisievoedingstrategie!

4 pijlers precisievoeding:

  1. Analyseren van grondstoffen
  2. Verzorgen van nutritionele inzichten (trends, alerts) via online platform
  3. Samenstellen van optimaal voer of rantsoen op basis van meetresultaten
  4. Optimaliseren van dierprestaties via modellering en voerstrategieën

Analyseren van grondstoffen: volledige controle over de voerkwaliteit met de NutriOpt On-site Adviser

Hoe nauwkeuriger je voert op dierbehoefte, hoe beter de individuele dierprestaties. Voor het analyseren van grondstoffen kan je gebruik maken van een desktop NIR of de NutriOpt On-site Adviser (NOA), de mobiele NIR van Trouw Nutrition. Met de NutriOpt On-site Adviser scan je binnen enkele minuten de voerkwaliteit van je losse grondstoffen en ruwvoeders, zodat je weloverwogen beslissingen kan nemen ten aanzien van je voermanagement.Met de NutriOpt On-site Adviser van Trouw Nutrition scant u binnen enkele minuten de voerkwaliteit van uw losse grondstoffen en ruwvoeders, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen ten aanzien van uw voermanagement.

Maak kennis met NOA

“Door gericht te analyseren, kan voer geproduceerd worden met een constantere samenstelling die zo dicht mogelijk aansluit bij de behoeftes van het dier.”

Van nutritionele inzichten tot optimaal rantsoen

NutriOpt is de combinatie van services die de mengvoerindustrie en veehouders ondersteunt om de voedingswaarde van grondstoffen beter in te schatten en de behoefte van dieren nauwkeuriger te bepalen, waardoor er nauwkeuriger gevoerd kan worden. Met NutriOpt krijgen veehouders grip op de grondstoffenkwaliteit, voerconsistentie, dierprestaties en voerkosten.

Optimaliseren dierprestaties